व्यसन

व्यसन

 
 

व्यसन्मुक्तची सुत्रे

 
 
व्यसन्मुक्तची सुत्रे : 
१.  रोज सकाळी लवकर उठावे . 
२.  पी.टी., योगा, प्राणायाम, प्रार्थना, ध्यान करावे. 
३.  पोटभर  नाश्ता करावा. 
४.  व्यसन विरोधी औषधीचे सेवन करावे. 
५.  पूर्ण दिवस आपले काम प्रामाणिकपणे करावे . आळस व कामचोरी करू नये. 
६.  सर्व कामे वेळेवर करावी. 
७.  संध्याकाळी पी.टी., योगा, प्राणायाम व ध्यान करावे. 
८.  डॉक्टरांच्या सल्यानुसार ओषधी सेवन करावी . 
९.  वेळेवर जेवण करून झोपावे. 
१०.  व्यसनी लोकांच्या  सोबतीत राहू नये. जेथे व्यसनाची संभवना असेल अशा कार्यक्रमात जाऊ नये . 
११. व्यसनाचा विचार मनात आल्यास, मनाला आज नाही , आत्ता नाही, नंतर कधी  असा आदेश द्यावा. 

सदभाव  परिवाराची सूत्रे : 
१.  कुटुंबात अभद्र शब्द व शिवीगाळ करू नये. 
२.  स्वरक्षणाव्यतिरिक्त कोणत्याही कारणास्तव मारपीट, हिंसा उपद्रव करू नये. 
३.  कुटूंबात कोणाशीही  भेदभाव करू नये. सर्वांशी सहयोग करावा. संयोगानेच विकास होतो व आनंद मिळतो. 
४.  रोज सकाळी घराच्या बाहेर निघताना आपल्या पुर्ण दिवसाचा कार्यक्रम कुटूंबाला सांगावा. आपल्या सर्व मित्राची व परिचितांची माहिती कुटुंबाला द्यावी. 
७. कुटुंबात लहान मुले, महिला व जेष्ठ नागरिक यांची रेषा करावी व त्यांचे पालन पोषण करावे.


CALL US FOR ANY ENQUIRY

8208445814, 8668908936