सेवाएं

सेवाएं

आमच्या सेवा समाविष्ट: -
1. ड्रग्ज आणि एचआयव्ही विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम
2. जागृती, समुपदेशन आणि सहाय्य कार्यक्रम.
3. व्यसनमुक्ती उपचार कार्यक्रम
4. फॉलोअप आणि पुनर्वसन
5. मद्यपान उपचार
6. निर्विषीकरण
7. ड्रग्ज व्यसनोपचार
8. कुटुंब सेवा
9. थोडाच काळ टिकतात प्रतिबंध
10 निवासी पुनर्वसन
11.धुम्रपान विराम

CALL US FOR ANY ENQUIRY

09371442253, 8208445814