आपले स्वागत आहे
सदभाव नशा मुक्ति केंद्र (भारत)

व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन

सदभाव प्रोफाईल

सदभाव केंद्र हे एक व्यसनमुक्ती निदान, उपचार व पुनर्वास केंद्र आहे. व्यसनमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी ह्या केंद्राची स्थापना हि १९८८ मध्ये करण्यात आली. स्थापना मनोविक श्री. अशोक शुक्ल यांच्या अध्यक्षेत झाली. त्यांचे सोबत सायकियाट्रिस्ट डॉ. प्रकाश नेमाडे, डॉ. उल्हास कडुस्कर, डॉ. प्रकाश भंगाळे, श्...
अधिक वाचा..

आमच्या सेवा

आमच्या सेवा समाविष्ट: -
1. ड्रग्ज आणि एचआयव्ही विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम
2. जागृती, समुपदेशन आणि सहाय्य कार्यक्रम.
3. व्यसनमुक्ती उपचार कार्यक्रम
4. फॉलोअप आणि पुनर्वसन
5. मद्यपान उपचार
6. निर्विषीकरण
7. ड्रग्ज व्यसनोपचार
8. कुटुंब सेवा
9. थोडाच काळ टिकतात प्रतिबंध
10 निवासी पुनर्वसन
11.धुम्रपान विराम

अधिक वाचा ..

0

रुग्णांना उपचार

0

औषधोपचार

0

कर्मचारी

0

पुरस्कार

पुरस्कार आणि संलग्न

अधिक वाचा ....

CALL US FOR ANY ENQUIRY

8208445814, 8668908936